Thematic Index of Classics in JStor
ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ and ΣΥΛΛΟΓΙΖΕΣ[unrepresentable symbol]ΑΙ in Aristotle's Organon
James Duerlinger
American Journal of Philology. (Jul., 1969) pp. 320-328
Full text at JStor
[627 words] aristotle, true, proposition, definition, propositions, universal, false, syllogism, something, logical, logic, hypothesis, thing, truth, syllogisms, things, premiss, premisses, sense, definitions, term, principle, genus, hypothetical, every, demonstration, knowledge, species, passage, sentence
More articles
[110 words] passage, sense, text, meaning, sentence, words, word, reading, phrase, line, mean, translation, clause, context, lines, follows, editors, refer, difficulty, verb, makes, emendation, take, refers, preceding, expression, passages, correct, understood, translates
More articles
[47 words] aristotle, porphyry, proclus, boethius, commentary, quarterly, printed, great_britain, alexander, ross, plotinus, aristotelian, theophrastus, simplicius, metaphysics, works, oracles, jaeger, de_anima, philosophy, aristoteles, speusippus, categories, ammonius, aristote, damascius, doctrine, treatise, lamblichus, neoplatonic
More articles
[25 words] text, translation, edition, volume, introduction, books, pages, commentary, illustrations, translations, works, index, volumes, useful, page, maps, texts, english, chapter, editions, latin, reader, translated, contains, authors, chapters, excellent, review, scholarship, full
More articles
[24 words] word, meaning, sense, words, term, uses, phrase, passage, mean, context, passages, usage, applied, verb, expression, refer, language, refers, meanings, adjective, idea, meant, equivalent, elsewhere, describe, latin, technical, epithet, definition, simply
More articles
[23 words] passage, kata, tovs, rpos, kara, trov, rovs, kalt, avrov, rapa, katl, tovto, repl, tols, words, aaaa, evov, passages, kacl, follows, evos, otov, rots, avtov, kcal, rept, elval, tovtov, rtov, a7ro
More articles
[21 words] himself, true, truth, matter, criticism, merely, facts, really, real, passage, attempt, false, claim, accept, words, knowledge, belief, enough, regard, prove, makes, error, simply, wrong, statements, critics, surely, actually, serious, take
More articles
[18 words] aber, wird, durch, oder, einer, wenn, werden, diese, sind, noch, hier, sein, nach, dieser, kann, einen, haben, sondern, einem, doch, seiner, seine, selbst, dann, schon, denn, mehr, ganz, dieses, ohne
More articles
[17 words] verb, genitive, plural, accusative, noun, dative, verbs, singular, forms, adjective, construction, nouns, ablative, passive, latin, adjectives, nominative, participle, usage, object, meaning, active, infinitive, uses, words, preposition, neuter, pronoun, sentence, phrase
More articles
[14 words] subjunctive, future, verb, aorist, indicative, clauses, clause, perfect, imperfect, infinitive, optative, negative, tense, verbs, sentence, sentences, tenses, imperative, construction, latin, action, meaning, forms, indirect, participle, relative, force, temporal, expression, conditional
More articles
[14 words] aristotle, pleasure, virtue, action, justice, desire, pleasures, moral, things, happiness, ethics, pain, soul, virtues, goods, actions, desires, person, agent, eudaimonia, activity, rational, sake, sense, natural, plato, something, claim, ethical, pleasant
More articles
[11 words] latin, english, language, teacher, student, reading, teachers, teaching, pupils, words, vocabulary, knowledge, pupil, translation, method, classics, grammar, schools, training, learning, taught, education, teach, learn, value, instruction, every, high_school, languages, ability
More articles
[11 words] pers, creole, trin, trag, plaut, hayti, septen, louis, mart, stative, deponent, trinidad, troch, licere, louisiana, lucil, o0oo, trix, dutch, decl, merc, anap, carm, licert, moin, frag, scholl, cursives, copt, martinique
More articles
[10 words] folio, vienna, strassburg, laurens, maps, vols, heitz, kunstgeschichte, univ, aufl, text, architecture, edit, ills, oest, gruyter, impr, herausg, macmillan, deutsche, hans, renaissance, verlag, seemann, paul, heft, filser, augsburg, jahrhunderts, stuttgart
More articles
[9 words] word, lexicon, liddell, pollux, semitic, hebr, hesychius, scott, hebrew, assyrian, etymology, meaning, words, latin, arabic, dictionary, frisk, derived, syriac, liddell-scott-jones, zdmg, borrowed, keller, name, dictionnaire, derives, bochart, boisacq, connected, arab
More articles
[9 words] pour, mais, nous, comme, cette, avec, sont, meme, deux, fait, bien, etre, aussi, elle, entre, tout, dont, leur, sans, autre, peut, etait, donc, avait, voir, autres, apres, ainsi, encore, chez
More articles
[8 words] true, passage, words, merely, matter, position, suppose, regard, name, enough, natural, mention, difficulty, period, prove, having, regarded, himself, except, facts, really, naturally, supposed, definite, makes, assumed, alone, correct, actually, referred
More articles
[8 words] verg, prop, lygd, lucr, kwis, compounds, ciris, fast, trist, plaut, lucretius, words, spondaic, tragica, catull, ganz, zingerle, aetna, dant, pont, subst, elegy, catal, calefacio, navibus, twice, fris, imma, hapaxes, ibis
More articles
[7 words] role, context, image, contrast, sense, narrative, audience, reader, text, power, language, theme, images, function, traditional, reading, imagery, himself, becomes, makes, central, literary, complex, focus, meaning, perspective, status, level, process, emphasis
More articles
[7 words] plato, republic, dialogues, socrates, platonic, laws, phaedo, dialogue, timaeus, ideas, phaedrus, parmenides, sophist, aristotle, taylor, philosophy, philebus, philosophical, theaetetus, cratylus, platon, cornford, burnet, doctrine, gorgias, dialectic, critias, method, symposium, passage
More articles
[7 words] dative, fore, locative, intensive, constraint, embedded, control, perfect, lyrical, instrumental, predication, directive, situations, epistemic, datives, prolepsis, semantic, predications, constraints, echein, modal, futurum, violation, intention, einai, agent, stephens, spatial, genitive, laurence
More articles
[7 words] analysis, sources, understanding, individual, information, context, questions, literary, texts, development, role, provide, structure, aspects, early, basic, complex, traditional, range, provides, data, function, significant, patterns, process, useful, pattern, attempt, limited, techniques
More articles
[5 words] homer, homeric, iliad, odyssey, epic, poet, poems, oral, poetry, tradition, parry, poets, poem, similes, traditional, composition, hesiod, formulaic, formula, heroic, poetic, lord, epics, simile, language, oral_poetry, singer, verse, narrative, formulas
More articles
[5 words] armenian, ficino, schanz, garum, omits, cett, marg, version, adds, reads, apicius, sauce, stob, vulg, libri, codex, renders, melinno, discourse, fecit, stobaeus, badham, allec, muria, liquamen, const, caius, conjectured, translator, trinity
More articles